Velayet Davaları

Ayrılık döneminde çocukların velayeti kime aittir?

Boşanma davalarında hakim, çocuğun velayetini taraflardan birine verirken çocuğun özellikleri, anne ve babanın özellikleri, sosyal ve çevresel özellikler ile hukuki özellikleri göz önüne alarak karar verir. Karar verilirken uzman bilirkişiden olay ile ilgili görüş alınmasının ardından, velayetle ilgili verilecek karar uzman bilirkişinin bu görüşü göz önünde tutularak birlikte değerlendirilir. Hakimin ara karar olarak vereceği karara göre çocuk, boşanma davası boyunca hakimin belirlediği tarafta (taraftan kastedilen eşlerden biri de olabileceği gibi 3. Kişi de olabilir) kalmaya devam eder.

Boşanmanın ardından, çocuğun velayeti ne olur?

Boşanmaya ilişkin kesin karar ile birlikte çocuğun velayetine ilişkin karar da verilmektedir. Ancak çocuğun velayetine ilişkin bu karar kesin hüküm niteliğinde olmadığından, eşlerin yaşam şartlarının, yaşadığı çevrenin ve eşlerinin mali veya sağlık durumunun değişmesi halinde mahkemeye yeniden başvurularak çocuğun velayetine ilişkin yeniden karar alınması, değiştirilmesi veya kaldırılması mümkündür.

Çocuğumun velayetini nasıl alabilirim?

Boşanma davalarında hakim, çocuğun velayetini taraflardan birine verirken çocuğun özellikleri, anne ve babanın özellikleri, sosyal ve çevresel özellikler ile hukuki özellikleri göz önüne alarak karar verir. Karar verilirken uzman bilirkişiden olay ile ilgili görüş alınmasının ardından, velayetle ilgili verilecek karar uzman bilirkişinin bu görüşü göz önünde tutularak birlikte değerlendirilir.

 

Boşanmaya ilişkin kesin karar ile birlikte çocuğun velayetine ilişkin karar da verilmektedir. Ancak çocuğun velayetine ilişkin bu karar kesin hüküm niteliğinde olmadığından, eşlerin yaşam şartlarının, yaşadığı çevrenin ve eşlerinin mali veya sağlık durumunun değişmesi halinde mahkemeye yeniden başvurularak çocuğun velayetine ilişkin yeniden karar alınması, değiştirilmesi veya kaldırılması mümkündür.

 

Daha önce mahkeme tarafından bana verilmiş olan velayet hakkı kaldırılabilir mi?

Anne ve babanın çocukla ilgili uymak zorunda oldukları bazı yükümlülükler vardır ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği ispatlanırsa, çocuk üzerindeki velayet ilişkisi veya çocukla kişisel ilişki kurulma ilişkisi sona erdirilebilir, kaldırılabilir.

 

Velayet sahibi olan veya kişisel ilişki kurulan anne veya babanın çocuk ile ciddi şekilde ilgilenmemesi, çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi, anne ve babanın çevre ve yaşam koşullarının kötü yönde değişmesi, velayet ilişkisine aykırı hareket etmesi ve diğer önemli sebeplerin olması durumunda Aile Mahkemesi Hakimi, verilen bu hakları kaldırabilir.

 

Yine anne veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması gibi hallerde Aile Mahkemesi hakimi, re’sen veya anne babanın birinin talebi üzerine gerekli önlemleri alabilir, velayet hakkını anneden alıp babaya verebilir.


 

www.000webhost.com